Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách.

Kontakt s námi

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou vámi poskytnuté údaje uloženy u nás po dobu šesti měsíců za účelem zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení pomocí prohlížeče. Nezpůsobují žádnou škodu.

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly bezpečnější a uživatelsky přívětivější. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie a vy jste to povolili pouze v jednotlivých případech. Pokud soubory cookie deaktivujete, může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Vaše práva

V zásadě máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost údajů, zrušení a námitku týkající se vašich údajů, které jsme uložili. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo byly jinak porušeny vaše nároky na ochranu osobních údajů, můžete si na nás stěžovat na adrese office@erka-metall.at nebo u úřadu pro ochranu osobních údajů.